Today’s Special 7/9

$25 5pc Sushi, 5pc Sashimi and 3pc California Roll and etc.

$25 Salmon Kama, Chicken Teri, 2pcs Unagi over rice Bento

$21 Cold Soba with Seafood Salad

$16.90 Hamachi Kama Shioyaki Bento

$16.90 Tai or Kanpachi Kama Nitsuke Bento

Special Fish & Appetizer

  • Blue fin Akami, Chutoro, Toro, Otoro,
  • Kanpachi, Tai, Hirame, Ocean Trout,
  • Uni Local , Hotate Japan,Iwashi,
  • Kaki furaiShishamo Tenpura
  • Potato Croqett, Grilled Whole Squid
  • Tai or KanpachiKama Nitsuke 13.90
  • Hamachi Kama Shioyaki $13.90
  • Blue Fin Tuna Kama Shioyaki $15-$28
  • Ingen Gomaae, Yakinasu