We will be closed 11/22,23,24,25. Happy Thanksgiving!!

A Curry Rice w/ Tonkatsu $16.90

B 5pc Sushi 5pc Sashimi & 3pc Roll Bento $27.90

C Fish Kama Shioyaki & 3pcs Sashimi Bento $24.90

Special Fish & Appetizer

  • Blue Fin Tuna Akami, Chutoro, Toro, Otoro
  • Ocean Trout, Hirame
  • Tai, Kanpachi, Hokkaido Scallop
  • Iwashi, Uni ,Tsubugai,
  • Hamachi Kama Shioyaki $13.90
  • Tai or Kanoachi Kama Shioyaki
  • Ikasugata Yaki(Grilled Whole squid)
  • Shishamo Tenpura, Kisu Tenpura,Yakinasu
  • Side Curry Sauce 8oz $6.90